preloader

Син Карс с поглед към листване в Амстердам до две години

„Син Карс Индъстри“ АД, може да продаде акции в Амстердам до две години, за да даде допълнителен тласък на производството на електрическите си превозни средства, справяйки се с нарастващите ограничения върху традиционните моторни спортове.

Вмомента тече процедура по увеличение на капитала с 8 милиона евро (7,9 милиона долара) на Българската фондова борса, с които Компанията да финансира производството на L CITY, нейният многофункционален електрически автомобил за работа в градска среда.

Производителят планира построяването на фабрика в Румъния и може да пристъпи към набиране на поне 100 милиона евро допълнителен капитал чрез листване в Амстердам в края на 2024г., каза основателят и мажоритарен собственик Росен Даскалов.