предварително зареждане

За Инвеститори

Информация за инвеститорите

Служител за връзки с инвеститорите:

Виктор Стоянов

Телефон:

Електронна поща:

Адрес

Русе, бул. Трети март 56, Западна индустриална зона

пощенски код

7000