предварително зареждане

Нашия екип

Съвет на директорите

инж. Росен Даскалов

Председател

Изпълнителен директор и председател на борда на директорите на СИН КАРС Индъстри. Над 30 години опит в автомобилната индустрия.

Анелия Георгиева

Главен юридически директор

Икономист, юрист, 15 години опит в банковото дело и продажбите. Част от екипа на СИН КАРС от 2021г.

Енчо Енчев

Директор по производството

Член на борда на директорите. Работи в СИН КАРС от 2010 г.

Виктор Стоянов

Маркетинг директор

Лице за контакт за всички, които се интересуват от инвестиране в СИН КАРС. Финансов консултант, работи в СИН КАРС от 2018 г.

Стоян Малкочев

Финансов директор

Главен финансов консултант, дипломиран счетоводител.