preloader

Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders

Reguliere AVA 2023

1_Протокол van 26.05.2023_свикване op ОСА op 11.07.2023

2_Покана van ОСА_11.07.2023

3_ПЪЛНОМОЩНО за представл. op ОСА_11.07.2023_образец

4_GDPR__СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД

5_ГФО_2022_Индивидуален Одитиран

6_ГФО_2022_Консолид. Одитиран

7_Доклад за дейността_Идивидуален ГФО_2022

8_Доклад van дейността_Консол.ГФО_2022

9_Одиторски доклад_Индивидуален ГФО_2022

10_Одиторски доклад_Консолидиран ГФО_2022

Buitengewone AVA 2023

1_Протокол van СД_10.01.2023_свикване op Извънредно van 28.02.2023

2_Покана СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД_ОСА_28.02.2023

3_ПЪЛНОМОЩНО van een bericht op ОСА_28.02.2023_образец_Прил.1 към ПОКАНА

4 _Описание на предложените промени в Устава_ОСА_28.02.2023

5_CV_Венелин Виденов_11.01.2023

6_Свид.за съдимост_Венелин Виденов

7_deklarcia-chl.237-al3-al4 TZ_Виденов

8_deklarcia-chl.234-al2-al3 TZ_Виденов

9_ deklarcia-chl.114б-al1 ЗППЦК_Виденов

10_GDPR__СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД

Regelmatig GMS 2022

отокол от СД_11.03.2022

окана до акционерите за ОСА_27.04.2022

ГФО_2021_Индивид. итиран

ГФО_2021_Консолид. итиран

оклад за дейността_Индивид.ГФО_2021

оклад за дейността_Консол.ГФО_2021

иторски доклад_Индивид.ГФО_2021

иторски доклад_Консолидиран ГФО_2021

исание на предложените промени в Устава_ОСА_27.04.2022

ЗА . ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД_Проект

а представляване на акционер на ОСА_27.04.2022_образец

CV_Aneliya Georgieva_03.2022

идетелство за съдимост_Ан.Георгиева

екларации_Ан.Георгиева

GDPR