preloader

Openbaar aanbod

Toelatingsdocument IPO-ondertekend-finale

общение относно публично предлагане а акции

езентация 04.2021г.

езентация 09.2021г.

иложение 1 окумента за допускане до търговия BEAM SIN CARS Industry – описание на осн.дейности_11.05.2021

Beam SIN CARS Industry_финансова информация

иложение 3 Документа за допускане до търговия BEAM SIN CARS Industry_роботи и клетки_11.05.2021

иложение 4 към Документа за допускане до търговия BEAM SIN CARS Industry_служители

иложение 5 Документа за допускане до търговия BEAM SIN CARS Industry_финансова информация_11.05.2021

иложение 7 снение за дейността по фирми от групата СИН КАРС_11.05.2021

иложение 8 към Документа за допускане до търговия BEAM SIN CARS Industry – ормaция за мениджърския екип_13 05 2021

иложение 9 итиран отчет 2020

иложение 10 Устав СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД 04.2021_ 5членен състав а СД

иложение 11 към Документа за допускане до търговия-Нов Устав

иложение 12 към Документа за допускане до търговия – Протокол ОС2