preloader

Veilige financiering

Hierbij informeren wij u dat SIN CARS Industry AD, na een besluit van de Raad van Bestuur, op 26.10.2023 een kredietovereenkomst in de vorm van een doorlopende kredietlijn voor werkkapitaal heeft ondertekend met de “Bulgaarse Ontwikkelingsbank” EAD. De kredietlijn bedraagt ​​maximaal 3,900,000 BGN (drie miljoen en negenhonderdduizend BGN) met een aflossingsperiode van twaalf maanden vanaf 12. en met drie verlengingsmogelijkheden tot 26.10.2024-10-26. De lening is geheel bedoeld om werkkapitaal te verschaffen voor de hoofdactiviteit van het bedrijf, namelijk – voor de productie van elektrische auto’s met het merk L CITY.