preloader

General Meetings of Shareholders

Regular GMS 2023

1_Протокол от СД_26.05.2023_свикване на ОСА за 11.07.2023

2_Покана за ОСА_11.07.2023

3_ПЪЛНОМОЩНО за представл. на акционер на ОСА_11.07.2023_образец

4_GDPR__СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД

5_ГФО_2022_Индивидуален Одитиран

6_ГФО_2022_Консолид. Одитиран

7_Доклад за дейността_Идивидуален ГФО_2022

8_Доклад за дейността_Консол.ГФО_2022

9_Одиторски доклад_Индивидуален ГФО_2022

10_Одиторски доклад_Консолидиран ГФО_2022

Extraordinary GMS 2023

1_Протокол от СД_10.01.2023_свикване на Извънредно ОСА за 28.02.2023

2_Покана СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД_ОСА_28.02.2023

3_ПЪЛНОМОЩНО за представляване на акционер на ОСА_28.02.2023_образец_Прил.1 към ПОКАНА

4_Описание на предложените промени в Устава_ОСА_28.02.2023

5_CV_Венелин Виденов_11.01.2023

6_Свид.за съдимост_Венелин Виденов

7_deklaracia-chl.237-al3-al4 TZ_Виденов

8_deklaracia-chl.234-al2-al3 TZ_Виденов

9_ deklaracia-chl.114б-al1 ЗППЦК_Виденов

10_GDPR__СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД

Regularly GMS 2022

Протокол от СД_11.03.2022

Покана до акционерите за ОСА_27.04.2022

ГФО_2021_Индивид. Одитиран

ГФО_2021_Консолид. Одитиран

Доклад за дейността_Индивид.ГФО_2021

Доклад за дейността_Консол.ГФО_2021

Одиторски доклад_Индивид.ГФО_2021

Одиторски доклад_Консолидиран ГФО_2021

Описание на предложените промени в Устава_ОСА_27.04.2022

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГР. НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД_Проект

ПЪЛНОМОЩНО за представляване на акционер на ОСА_27.04.2022_образец

CV_Aneliya Georgieva_03.2022

Свидетелство за съдимост_Ан.Георгиева

Декларации_Ан.Георгиева

GDPR