preloader

Public offering

Admission document IPO-signed-final

Съобщение относно публично предлагане на акции

Презентация 04.2021г.

Презентация 09.2021г.

Приложение 1 към Документа за допускане до търговия BEAM SIN CARS Industry – описание на осн.дейности_11.05.2021

Приложение 2 към Документа за допускане до търговия BEAM SIN CARS Industry_финансова информация

Приложение 3 към Документа за допускане до търговия BEAM SIN CARS Industry_роботи и клетки_11.05.2021

Приложение 4 към Документа за допускане до търговия BEAM SIN CARS Industry_служители

Приложение 5 към Документа за допускане до търговия BEAM SIN CARS Industry_финансова информация_11.05.2021

Приложение 7 Обяснение за дейността по фирми от групата СИН КАРС_11.05.2021

Приложение 8 към Документа за допускане до търговия BEAM SIN CARS Industry – Информaция за мениджърския екип_13 05 2021

Приложение 9  Одитиран отчет 2020

Приложение 10 Устав СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД 04.2021_ 5членен състав на СД

Приложение 11 към Документа за допускане до търговия-Нов Устав

Приложение 12 към Документа за допускане до търговия – Протокол ОС2